Regulamin

§1

Użytkownik – osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych (osoba pełnoletnia powyżej 18 roku życia) a także o ograniczonej zdolności do czynności prawnych (osoba niepełnoletnia, powyżej 13 roku życia) która posiada zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na zawarcie niniejszej umowy, która zaakceptowała Regulamin.

Serwis – serwis SuperPrzepis znajdujący się pod adresem internetowym superprzepis.pl którego właścicielem jest Sebastian Kierzkowski wykonujący działalność gospodarczą pod nazwą MINTNET Kierzkowski Sebastian, adres siedziby: ul. Marii Skłodowskiej-Curie, nr 19, 59-225 Chojnów, NIP: 6912085124, REGON: 020473817, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Treści – oznacza teksty, zdjęcia, materiały multimedialne i inne formy, które są wprowadzane przez Użytkownika do Serwisu

Ustawa – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z dnia 9 września 2002 r. wraz z poz. zm.).

 Regulamin – niniejszy dokument.

§2

  1.    Serwis umożliwia Użytkownikom dodawanie przepisów lub części przepisów wraz z podaniem odnośnika do pełnej treści do baz danych Serwisu SuperPrzepis.pl, komentowania treści.

§3

  1.    Serwis nie ponosi odpowiedzialności za:

a.   Treści publikowane w Serwisie przez Użytkowników.

§4

  1.    Serwis zastrzega sobie prawo do:

a.   okresowego wyłączania dostępności Serwisu lub jego części w celu jego rozbudowy, konserwacji, zmiany szaty graficznej itp.
b.   zamknięcia Serwisu, po opublikowaniu na stronach Serwisu odpowiedniej informacji,
c.  prowadzenia działalności komercyjnej, reklamowej, ogłoszeniowej wśród Użytkowników, a także wobec osób trzecich,
d.  usunięcia:
–    treści zamieszczanych w Serwisie przez Użytkownika, które są niezgodne w polityką Serwisu, a w szczególności: zawierają zwroty powszechnie uznawane za wulgarne, obraźliwe, nawołujące do nienawiści, propagujące przemoc i pornografię, oraz takie które mają charakter reklamy, kryptoreklamy.
e. odmowy publikacji materiałów, które uzna za małowartościowe, słabej jakości.

 §5

Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, uznanymi powszechnie normami społecznymi i obyczajowymi, zasadami współżycia społecznego w Internecie oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.

 §6

  1. Serwis  zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O zmianach użytkownicy zostaną poinformowani na 30 dni przed wejściem w życie postanowień nowego regulaminu.
  2.    W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie w szczególności przepisy Ustawy i Kodeksu Cywilnego.
  3.    Wszelkie uwagi oraz pytania, dotyczące działania Serwisu należy kierować na adres: info@superprzepis.pl.
  4.    Regulamin obowiązuje od 21.11.2016 r.